1 2
proizvodstvo

Бетонови и строителни разтвори

Строителна компания Загора ЕАД разполага с два собствени Бетонови центъра с обща производителност 120 куб.м./час. Те се намират в производствената база на фирмата, кв. Индустриален и в западната част на града, в  близост до кв. Железник.

Процесите за производство на бетонови разтвори се документират автоматизирано, което осигурява стриктно отчитане на вложените материали, дата и час на замеса, превозното средство, клиент, обект, изразходвани материали и други. Използват се разработени и изпитани в собствена лаборатория, сертифицирани рецепти за богата гама от бетонови и строителни разтвори. Продуктите се придружават с декларации за съответствие, с което се гарантира качеството на произведения продукт.

Към бетоновия възел функционира рециклираща система, която редуцира потреблението на вода както за производството на бетон, така и за измиването на бетоновозите. Това решава проблема с по-ефективното оползотворяване на водите и опазване на околната среда.

Транспортирането и полагането на разтворите на строителните обекти на територията на гр. Стара Загора и областта се осъществява със собствени бетоновози с капацитет до 9 м3 и бетонпомпи с дължина на стрелата до 42 м.

Бетони с речен филц

Подови замазки

Бетони с други добавки

Бетонов център - кв. Железник

Бетонов център - кв. Индустриален