1 2

Обучение на работното място-приключване 4

На 09.04.2014г. и последната предвидена група приключи обучениетo си на тема

„Управление на производствения процес чрез по-ефективно планиране, организация, отчитане и контрол на дейността”. От декември 2013г. до април 2014г. в рамките на 50 учебни часа, служителите събираха знания с цел повишаване на тяхната компетентност и оптимизиране на работния процес. Комисия, назначена със Заповед на Прокуриста разгледа резултатите от теста и на успешно представилите се бяха връчени удостоверения.