1 2
uslugi-pic

Услуги

Сектор "Строителна механизация и автотранспорт" разполага с голям брой и разнообразни по вид строителни машини и оборудване: комбинирани багери, кранове, самосвали, булдозери, товарни автомобили, бетоновози, бетон-помпи и др. С наличната техника дружеството е в състояние да изпълнява изкопни работи и насипи от всякакъв вид, вертикални планировки, изкопи и насипи на канали и пътища и други.

Приоритетите за работа на нашите служители са насочени към ефективност при експлоатация на машините, оптимизирана логистика, професионално отношение за поддържане в отлично състояние на наличната строителна механизация, прилагане на рационални решения за задоволяване изискванията на клиентите.

«Строителна компания ЗАГОРА» ЕАД извършва транспорт на материали и продукция както за собствени нужди, така и за други фирми.