1 2

Финална пресконференция

На 20.05.2014г. се проведе финална пресконференция.

Във връзка с успешното приключване на проект “Подобряване на социалния климат в предприятието чрез повишаване на квалификацията, гарантиране на устойчива заетост на работещите и осигуряване на трапезария с кухненски бокс”, осъществен по Договор № ESF 2115-09-12002 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, по Процедура “Социални иновации в предприятията”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз, на 20 май 2014г., вторник, от 11 часа в сградата на „Строителна компания Загора” ЕАД, се проведе финалната пресконференция.
В присъствието на представители на медиите бяха представени реализираните дейности и постигнатите резултати при изпълнението на проекта.