1 2

История

СТРОЙКОМБИНАТ – М АД е правоприемник на бившето СП6 на СМК гр.Стара Загора и съществува близо 60 години. В момента СТРОЙКОМБИНАТ – М АД е акционерно дружество в структурата на Холдинг Загора с предмет на дейност - добив на инертни материали.
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД е създадена през 2006г. с едноличен собственик СТРОЙКОМБИНАТ – М АД.

 

Персоналът на дружеството е над 100 човека – ръководен персонал, инженери, техници и работници с различни специалности с висока степен на професионална подготовка.

Високата репутация на компанията се гради на отговорността и професионализма при изпълнение на поетите ангажименти, лоялността и коректността към всички клиенти и партньори.
Усилията на компанията са насочени към технологично обновяване, експлоатационна точност и екологична отговорност.

Коректността и стабилността на "Строителна Компания Загора" ЕАД превръщат дружеството в предпочитан партньор за съвместна работа.

"Строителна Компания Загора" ЕАД е компания доказала и затвърдила лидерската си позиция чрез последователна и стабилна пазарна политика, ориентирана към и в полза на обществото, своите служители, бъдещи и настоящи клиенти и партньори.

Фирмата притежава сертифицирана система за управление в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; ISO 45001:2018