1 2
proizvodstvo

Производствена дейност

В производствено-техническата база, се произвеждат строителни материали и изделия за собствени нужди и за нуждите на нашите клиенти

- Добив и производство на инертни материали – пясък, филц, чакъл, речна баластра
- Изготвяне на бетонови и строителни разтвори
- Изготвяне  на бетонни изделия
- Изготвяне на армировка за стоманобетонни конструкции
- Производство на метални конструкции
- Производство на електрически табла
- Цех за дограма и мебели - фирмата разполага със собствен производствен цех за Алуминиева и ПВЦ дограма и изработка на мебели, както и възможност за транспорт до обекти в цялата страна.